Bộ lọc dành cho thiết bị ES301 ESC31Z

883,637 VND (công suất lọc 3.000 Lít / 1 lõi)

Bộ lọc dành cho thiết bị ES301

ESC31Z

Ưu điểm :

  • Loại bỏ clo dư trong nước máy
  • Dễ dàng lắp đặt

883,637 VND (công suất lọc 3.000 Lít / 1 lõi)

Cấu tạo bộ lọc

Hướng dẫn lắp đặt

Thông số kỹ thuật