Bộ lọc dành cho thiết bị ES201W ESC21W

579.273 VND (Công suất lọc 8.000L/ 2 lõi)

Bộ lọc dành cho thiết bị ES201W

ESC21W

Ưu điểm :

  • Loại bỏ clo dư trong nước máy
  • Dễ dàng lắp đặt

579.273 VND (Công suất lọc 8.000L/ 2 lõi)

Cấu tạo bộ lọc

Hướng dẫn lắp đặt

Thông số kỹ thuật