Bộ lọc dành cho thiết bị ES101 ESC11

391.745 VND (Công suất lọc 8.000L)

Bộ lọc dành cho thiết bị ES101

ESC11

Ưu điểm :

  • Loại bỏ clo dư trong nước máy
  • Dễ dàng thay lọc

391.745 VND (Công suất lọc 8.000L)

Cấu tạo bộ lọc

Hướng dẫn lắp đặt

Thông số kỹ thuật