BỘ LỌC VÒI SEN

Bộ lọc vòi sen dòng cao cấp

Bộ lọc ESC31Z 3.000 Lít / 1 Lõi*

* Cleansui khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc ESC31Z định kỳ 1 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu năng lọc clo dư theo cam kết của nhà sản xuất.

Bộ lọc vòi sen dòng tiêu chuẩn

Bộ lọc ESC21W 8.000 Lít / 2 Lõi

* Cleansui khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc ESC21W định kỳ 2 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu năng lọc clo dư theo cam kết của nhà sản xuất.

Bộ lọc vòi sen dòng tiết kiệm

Bộ lọc ESC11: 8.000 Lít / 1 Lõi

* Cleansui khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc ESC11 định kỳ 4 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu năng lọc clo dư theo cam kết của nhà sản xuất.