E-LEARNING

VIDEO CLIP

Thuyết trình chi tiết về từng sản phẩm. Các bạn sẽ được học những đặc điểm chính của từng sản phẩm để có thể giới thiệu cho khách hàng. *Vui lòng nhấn vào chữ HD (góc dưới bên phải) của từng video để chọn chất lượng phù hợp với đường truyền internet của bạn.

Giới thiệu công nghệ lọc nước và tập đoàn Mitsubishi Chemical Cleansui

Trọn Bộ Giải Pháp Lọc Nước CLEANSUI
CLEANSUI EU301
CLEANSUI EU201
CLEANSUI EU202
CLEANSUI EU101
CLEANSUI ET101
CLEANSUI MP02-3
CLEANSUI MP02-4
CLEANSUI EF102
CLEANSUI EF201
CLEANSUI EJ SERIES
CLEANSUI ES SERIES
CLEANSUI ES301
CLEANSUI ET201 (SSX880E)
SENSHO HLS-WP901
MPOE Series

Thuyết trình chi tiết về từng sản phẩm. Các bạn sẽ được học những đặc điểm chính của từng sản phẩm để có thể giới thiệu cho khách hàng. *Vui lòng nhấn vào chữ HD (góc dưới bên phải) của từng video để chọn chất lượng phù hợp với đường truyền internet của bạn.

Kiểm tra độ pH của nước sau khi lọc từ thiết bị Cleansui EU301

So sánh công nghệ lọc RO và MF
Thí nghiệm loại bỏ tạp chất của Than Hoạt Tính
Thí nghiệm loại bỏ tạp chất của màng lọc sợi rỗng

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HỎI ĐÁP

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

THƯ VIỆN

E-LEARNING

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Xin lưu ý rằng nên làm bài trắc nghiệm chỉ sau khi bạn đã học kỹ các thông tin về sản phẩm, cũng như xem hết các video hướng dẫn về sản phẩm. Bạn có thể làm bài trắc nghiệm nhiều lần để ôn tập kiến thức của mình trước khi tiến hành đăng ký thi.

E-LEARNING

TRẮC NGHIỆM CM

Xin lưu ý rằng nên làm bài trắc nghiệm chỉ sau khi bạn đã học kỹ các thông tin về sản phẩm, cũng như xem hết các video hướng dẫn về sản phẩm. Bạn có thể làm bài trắc nghiệm nhiều lần để ôn tập kiến thức của mình trước khi tiến hành đăng ký thi.

E-LEARNING

TRẮC NGHIỆM CS

Xin lưu ý rằng nên làm bài trắc nghiệm chỉ sau khi bạn đã học kỹ các thông tin về sản phẩm, cũng như xem hết các video hướng dẫn về sản phẩm. Bạn có thể làm bài trắc nghiệm nhiều lần để ôn tập kiến thức của mình trước khi tiến hành đăng ký thi.