Sản Phẩm Thiết Bị Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui

Dành cho thiết bị
ES301 ESC31Z /WWC301E
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước ESC31
Ưu điểm :
900.000VND
(công suất 9000L/ 3 lõi)
Dành cho thiết bị
ES201W ESC21W / SKC205W
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước ESC21W
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế, lắp đặt
510.000VND
(công suất 8000L/ 2 lõi)
Dành cho thiết bị
ES101 ESC11 / SYC202
Ưu điểm :
370.000VND